• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    26 اسفند 1399 در 8:55 قبل از ظهر

    جناب آقای الفتی

    با سلام به نظر بنده در این موارد می توان به ماده13 قانون بیمه استناد نمود که ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع چنانچه عمدی نباشد را هم قبل و هم بعد از وقوع خسارت تعیین نموده است. همچنین در کلیه مراحل قرارداد بیمه، ملاک اصلی زمان اطلاع بیمه گذار از رویداد و رخدادی است. حتی در مورد خسارت هم از تاریخ اطلاع از وقوع است نه از تاریخ حادثه.