• عزت الله قالبی حاجیوند

    عضو
    25 اسفند 1399 در 6:44 بعد از ظهر

    زندگی به سرعت در حال پیشرفته …و انسان امروزی باید بتونه خودشه با تهدیدات و خطرات احتمالی به روز نگه داره …