• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    23 اسفند 1399 در 1:44 بعد از ظهر

    طبق آیین نامه58 در زمره ذخایر فنی قرار ندارد. معاف از مالیات بودن را نمی دانم. در هر صورت در سود و زیان بیمه گر موثر است.