• فرهاد عظیمی

    عضو
    23 اسفند 1399 در 1:18 بعد از ظهر

    یه پرسشی هم در گروه انجمن حرفه ای مطرح شده بود که من عینا اینجا میارم؛

    سوال

    آیا ذخیره مطالبات جزو ذخایر فنی است و از مالیات معاف می باشد؟