• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  17 اسفند 1399 در 4:58 بعد از ظهر

  سایر (تالیفات مذهبی)

  · کتاب حماسه خورشید، شرح حال حضرت علی (ع)، چاپ اول ۱۳۴۱.

  · ترجمه کتاب محمد پیامبر خدا، نویسنده محمد بن ابراهیم و ایدنت، چاپ اول ۱۳۴۷.

  · حماسه شهیدان (سری چهار جلدی)، چاپ اول ۱۳۶۴.