• محمدسعید الفتی

    عضو
    17 اسفند 1399 در 8:49 قبل از ظهر

    سرکار خانم نظر پرسش جالبی است و شاید موضوع سهل ممتنع باشد، یعنی ابتدا موضوعی ساده به ذهن می آید که بیمه گر نمی خواهد برخی ریسک ها را پوشش دهد و حاضر است بعضی را «استثنائاً»با دریافت حق بیمه اضافی (به عبارتی استثنایی بر یک قاعده). چرا؟ آیا استثنا حکمی قطعی است و قابل تغییر نیست؟ مطلبی در این باره تقدیم خواهم کرد.