• فرهاد عظیمی

    عضو
    16 اسفند 1399 در 10:23 بعد از ظهر

    این هم تاکیدی است بر اینکه قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۹۵ بر مبنای نظریه تضمین حق بنا شده.