• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  15 اسفند 1399 در 1:47 بعد از ظهر

  فعالیت های آموزشی:

  · مدرس دانشگاه علامه طباطبایی.

  · مدرس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو.

  · مدرس دانشگاه تهران.

  · مدرس دانشگاه آزاد اسلامی.

  · مدرس دانشکده امور اقتصادی و دارایی.

  · دوره های آموزشی طی شده؛

  · دوره پیشرفته بیمه های عمر، سوئیس، دوره شش ماهه.

  · دوره پیشرفته بیمه های امول و مسئولیت، سوئیس، دوره شش ماهه.

  · شرکت در سمینار بیمه عمر سازمان ملل، به مدت یک ماه در بمبئی هندوستان.