• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  13 اسفند 1399 در 10:59 بعد از ظهر

  پیشینه اجرائی

  · آغاز به کار در بیمه مرکزی از سال ۱۳۵۰ به شرح زیر:

  · رئیس اداره همکاری های عمران منطقه ای، بیمه مرکزی ایران.

  · رئیس اداره اتکایی بیمه های زندگی، بیمه مرکزی ایران.

  · معاون مدیر اتکایی بیمه مرکزی ایران.

  · رئیس شورای فنی بیمه البرز.

  · مدير تسوية منتخب بیمه مرکزی ایران در نمایندگی بیمه یورکشایر.

  · مدير تسوية منتخب بیمه مرکزی ایران در نمایندگی بیمه اینگستراخ.

  · عضو شورای سرپرستی شرکتهای بیمه ملی شده تا زمان تاسیس بیمه دانا،

  · عضو کمیته امور فنی بیمه مرکزی ایران.

  · سرپرست معاونت نظارت و آموزش بیمه مرکزی ایران.

  · مشاور فنی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات.

  · بازنشسته بیمه مرکزی ایران از تاریخ 1/5/1377 .

  · قائم مقام دبیرکل کمیته ایرانی اطاق بازرگانی بین المللی.

  · دبیرکل کمیته ایرانی اطاق بازرگانی بین المللی.

  · عضو هیئت مؤسس شرکت بیمه حافظ.

  · عضو هیئت مؤسس شرکت بیمه کارآفرین.

  · نائب رئیس کمیته ایرانی اطاق بازرگانی بین المللی.

  · نائب رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و کره.

  · عضو هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین.

  · عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت خطر.

  · رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوران آتیه صباء.

  · عضو هیئت مدیره شرکت محک سنجش.

  · عضو هیئت مدیره شرکت بازار ساختمان ایرانیان.