• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    12 اسفند 1399 در 3:52 بعد از ظهر

    تحصیلات

    کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد 1345

    کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه کراچی پاکستان.