• محمدسعید الفتی

  عضو
  10 اسفند 1399 در 10:36 بعد از ظهر

  در مورد مسؤول واقع شدن کارفرما در صورت فوت کارگر در
  اثر کرونا، دو دیدگاه میان حقوق دانان مطرح است. گروهی کارفرما را بری از مسؤولیت
  می دانند و گروه دیگر به استناد موادی از قانون کار در صورت عدم رعایت مقررات
  بهداشتی کارفرما را مسؤول می دانند. اما وجه اشتراک این دو دیدگاه به رسمیت شناختن رای دادگاه است. بنابراین به
  طور حتم نمی توان در این خصوص کارفرما مسؤول خواهد یا نخواهد بود و بستگی به نظر
  بازرس اداره کار و قاضی دارد بدین لحاظ که آیا کارفرما مقررات و دستورالعمل های بهداشتی به
  درستی به اجرا گذاشته است یا نه؛ و کارگر هم آن مقررات و دستورالعمل ها را رعایت
  کرده است. با پیچیدگی هایی که در احراز مسؤولیت کارفرما وجود دارد، دور از انتظار
  نیست که در مواردی کارفرما مسؤول شناخته شود و بیمه گر چاره ای جز پرداخت خسارت نداشته
  باشد.