• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    9 اسفند 1399 در 7:51 قبل از ظهر

    جناب آقای عظیمی

    با سلام

    البته استحضار داریددر بند1 ماده18 شرایط عمومی بیمه نامه های مسئولیت کارفرما به نظر می رسد بیماری های شغلی استثناء شده ولی در ادامه چنانچه مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای مرجع قانونی ذیصلاح احراز شود قابل رسیدگی خواهد بود.