• جناب آقای عظیمی

    باسلام و احترام و تشکر بابت طرح موضوع جالب و جدید، مستحضر می باشید ویروس کرونا که منجر به بیماری با ابعاد مختلف شده است، پاندمی می باشد و برابر تعریف سازمان بهداشت جهانی : پاندمی همه گیری جهانی یک بیماری، گسترش موارد ابتلا بصورت غیرقابل پیش بینی در بخشی از قاره یا کل جهان را شامل می شود، دقیقا همانند ویروس کرونا.

    لذا بر اساس موضوع مطروحه و با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات ، مطالبه خسارت مستلزم وجود رابطه علیت میان رفتار شخص و زیاندیده خواهد بود، بنابراین از نظر بنده،علت فاعلی از فعالیت در محل کار نیست و موضوع فراگیری و گسترش، مطابق با تعریف ارائه شده در مفهوم پاندمی، منجر می شود مسئولیت کارفرما به راحتی قابل احراز نباشد.