• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    4 اسفند 1399 در 10:41 قبل از ظهر

    یک سوال:اگر سهم خسارت زیاندیده از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین پرداخت شود،ما مشمول تعدد دیات باشد، سهم بیمه گذاری که طبق این پوشش و شرایط جدید باید از محل بیمه نامه مسئولیت پرداخت شود چگونه خواهد بود؟ بنابراین این جمله که بیمه گر فقط تا سقف تعهدات بیمه نامه متعهد است، نکته مثبت شرایط جدید است.