• فرهاد عظیمی

  عضو
  30 بهمن 1399 در 10:45 قبل از ظهر

  احتمالا یه پیش فرض هم دارید و اون اینه که خسارت مالیه.

  اینم ماده 17 آیین نامه شماره 21 (شرایط عمومی بیمه آتش سوزی) برای آغاز بحث

  ماده ۱۷ – بيمه مضاعف

  اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند.

  در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.

  چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامه ديگري مانند بيمه نامه باربري كه قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمه نامه مقدم تامين نشده است.