• بهزاد توژان

    عضو
    26 بهمن 1399 در 10:28 قبل از ظهر

    کاملا صحیح می‌فرمایید، تاکنون در اکثر موارد به همین صورت اقدام شده است. ولی ممکن است مواردی نیز مشمول بحث فوق بوده که از آن اطلاع نداریم.

    هدف بنده از طرح این موضوع آن است که از دیدگاه قانونی، آیا خسارت‌هایی که از محل تعلیق تامین بیمه‌گر تا قبل از سال 1395 و تصویب قانون جدید بیمه‌نامه شخص ثالث به شرکت‌های بیمه وارده شده است، صحیح بوده و یا جبران آن بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی بوده است؟