• محمدتقی آرام فر

    عضو
    25 بهمن 1399 در 11:15 بعد از ظهر

    اكثر بيمه گر ها در قانون قبلي يا به خاطر اجباري بودن حق بيمه رو دريافت مي كردن و يا در قالب توافق قرار داد ميبستن . به خاطر همين تعليق تامين بيمه گر به وجود نميومد . حتي نمايندگان هم يا حق بيمه رو ميگرفتن ويا خودشون بجاي بيمه گذار ميدادن و بيمه گذار به صورت اقساط اين رو پرداخت ميكرد .