• فرهاد عظیمی

    عضو
    25 بهمن 1399 در 9:45 بعد از ظهر

    اگه اینطور بشه که 😱 بخشی از خسارتهایی که شرکت های بیمه دادن رو می بایست صندوق پرداخت می کرد. نمی دونم درست متوجه منظور شما شدم یا نه.