• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 بهمن 1399 در 1:23 بعد از ظهر

    به خاطر دارم باری در یک شرکت بیمه به خسارت ۲۰ درصدی خورد ، ولی بیمه گذار قسمت سالم بار رو نخواست و مبلغ خسارتش رو بهش دادن ، البته بقیه بار که سالم بود هم بین پرسنل تقسیم شد 😉 و به میزانش بازیافت ثبت شد ، چنانچه بار رو‌بیمه نگه می داشت و قیمتش افزایش پیدا می‌کرد ، با توجه به اینکه بار هم فاسد شدنی نبود ، به نظرتون از سود فروشش چه اقدامی باید صورت میگرفت .

    در خصوص قسمت سوم ، با توجه به قیمت های متعدد در بازار و با توجه به گزارش های کارشناسان رسمی دادگستری که اکثرا به طرف بیمه گذاشتن قش می کنند و بیمه گران را صندوق حمایتی فرض می‌کنند ، به نظرم در این برهه زمانی نمی توان ارزش اعلامی اونها رو عادلانه دانست.