• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    20 بهمن 1399 در 12:55 بعد از ظهر

    جناب آقای رئوفی ممنون از توجه شما. در هر صورت بر اساس قانون شخص ثالث اصل بر برابری پرداخت دیه است البته از باب امتنان در فقه. و به استناد رای وحدت رویه777 مابه التفاوت بر عهده صندوق تامین خواهد بود. حال از آنجا که این رای بعد از اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارتهای شخص ثالث صادر شده باید دید روش دادگاهها چگونه خواهد بود امکان دارد به خسارتهای شخص ثالث خودرو نیز تسری دهند. اما به نظر من در بیمه های مسئولیت قطعا قابل استناد است چون مصادیق آمده در رای نیز مربوط به بیمه های مسئولیت است.