• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 بهمن 1399 در 1:11 بعد از ظهر

  خب این یک نظر که با آیین نامه بیمه بدنه هم همخونی داره.

  تبصره 5 ماده 22 ایین نامه شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه بدنه) چنین می گوید:

  تبصره 5- چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گزار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.

  بماند که مهلت تعیین شده در ابتدای تبصره جای بحث داره ولی تا اینجا بیمه گر باید عواید حاصل از بازیافت رو به نسبت سهم خود و بیمه گذار تقسیم کنه. بحث داره پیچیده می شه.