• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:23 قبل از ظهر

    در ادامه بحث جناب آقای الفتی بنده هم موافقم که حوزه مباحث می بایست مشخص شود. قاعدتا در این مجال قصد همگی طرح مباحث با رویکرد فنی بیمه ای است. یعنی ما می بایست در چارچوب ظوابط و قواعد بیمه ای عمل نماییم. و با رعایت تبعات حقوقی امر، نظر دادگاه و مراجع حقوقی را به ایشان واگذار کنیم.اما اینکه بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه، اگر فرصتی شد در خصوص “الحاقی بودن قرارداد بیمه و تبعات آن” بحثی را با دوستان خواهیم داشت.