• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:14 قبل از ظهر

    جناب آقای ملکی با احترام. صحیح می فرمایید در قانون در خصوص نحوه و چگونگی تنصیف ذکری به میان نیامده ولی از آنجا که مبنای اکثر قوانین ما فقه است در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و در این موارد قانون توجه به فتوای ولی فقیه دارد و ایشان مبنای تنصیف را در هر عضو دانسته اند و نه کل دیه. و تا جاییکه من برخورد داشته ام شعب اجرای احکام بر این اساس عمل و مطالبه نموده اند.