• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:10 قبل از ظهر

    جناب آقای الفتی با احترام. مطلب شما در خصوص برابری پرداخت خسارت به خانمها به دلیل پرداخت حق بیمه برابر به نظر من به لحاظ فنی بیمه کاملا قابل قبول است و منطبق با اخلاق و حقوق. اما در خصوص شدت و تواتر خسارت خانمها موافق نیستم. مدتی پیش بحث داغی مطرح بود در خصوص پوشش وسایل نقلیه و ارتباط آن با ماده16. در مواردی که همزمان خسارت از طریق بیمه نامه های شخص ثالث و مسئولیت قابل بررسی تعداد پرونده های خسارت خانمها کم نیست البته به اندازه آقایان هم نمی باشد.