• مدیریت شاب

    مدیریت
    15 بهمن 1399 در 4:04 بعد از ظهر

    حسن این بحث ها همین است که وقتی اندیشه های مختلف بیان می شود هم در دیدگاه ما به عنوان کارشناسان بیمه می تواند موثر و مفید باشد، هم از زوایای مختلف به قضیه نگاه می شود.

    اما نکته اینجاست که گاهی اعضائ دنبال راهکار اجرائی هستند مثلا در خصوص پرونده ای که در دست دارند. البته منظورم نیست که این گفتمان هم همینطوره بلکه میخواهم بگم بهتره از جنبه کاری هم بحث بکنیم.