• محمدتقی آرام فر

    عضو
    15 بهمن 1399 در 3:57 بعد از ظهر

    با عرض سلام

    اگر درست متوجه شده باشم جناب جوزی می فرمایند ” دیات جداگانه در نظر گرفته بشود یا خیر”. اگر منظور این باشد که من با اون مخالف هستم، کمتر آسیبی منجر به بالاتر بودن دیه از ثلث هست . ضمن اینکه روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست . به یاد دارم پیش از برابری دیات مرد و زن، برخی از مراکز پزشکی قانونی اروش آسیب های وارده را به نحوی اعلام می نمودند که مجموع دیات خانم ها از ثلث بیشتر نشود که به نصف تقلیل پیدا کند . این امر در آن زمان بسیار اتفاق می افتاد و بسیاری از شرکت های بیمه رو در بخش حقوقی با اعتراض به آرا صادره اینگونه اعلام آسیب ها مواجه می نمود . پس از همان قدیم نیز می بایست مجموع آسیب ها در نظر گرفته می شد و ملاک محاسبه خسارت قرار می گرفت .

    از طرفی به نظر من به صورت مصرح در رای وحدت رویه اعلام شده که باید مجموع صدمات ملاک عمل باشد .