• محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 3:41 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی : اینکه صندوق باید مابه التفاوت را پرداخت کند تردیدی نیست . اما فرض جناب اقای جوزی این بود که « اگر مبنای یک سوم را در عضو بگیریم در اکثر موارد می بایست کل دیه خانمها پرداخت شود» و نظرم را بر این فرض عرض کردم. از طرفی اگر قرارباشد حسابرس و بازرس وارد اینگونه مباحث شود باید در محاسبه حق بیمه هم دخالت کند. موضوع دیگر اینکه در این سایت هدف نتیجه گیری کارشناسی برای اثبات موضوع در محکمه نیست( که همکاران حاضر در سایت اشراف و تبحر لازم را به جای خود در این خصوص را دارند) بلکه طرح مباحث از این دیدگاه است که بیمه یک پدیده اجتماعی و زاده مقتضیات انسان است (دکتر ایرج بابایی حقوق بیمه) و از بن عبدالله فیلسوف اندلسی قرن دوازدهم میلادی نقل شده است که « کسی که پولش را در جایی وقف می کند که در زیان شریک است و نه در سود، به او یک انسان خیّر گفته می شود». ( مبانی نظری و عملی بیمه ترجمه آقایان دکتر همتی و دکتر دهقان). پس در اینجا به عنوان اهالی بیمه و علاقمند به روشنگری باید ببینیم آیا بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه؟