• محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 10:40 قبل از ظهر

    سلام خدمت آقایان جوزی و عظیمی. جناب اقای عظیمی درست می فرمایند. اما من منظور جناب آقای جوزی را از جای بحث در عبارت «ما اگر متعهد به پرداخت همان نیمی از دیه باشد این بحث که تنصیف در هر عضو اعمال شود یا در کل دیه تعیین شده نیز جای بحث دارد.» متوجه نمی شوم؟