• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  13 بهمن 1399 در 5:30 بعد از ظهر

  سایر

  · آموزش پیشرفته بیمه در مرکز آموزش شرکت بیمه اتکایی سوئیس،

  · دوره مدیریت و بازاریابی در مرکز آموزش شرکت بیمه اتکایی کلن،

  · دوره مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی و

  · سمینارهای سالانه بیمه و توسعه.