• فرهاد عظیمی

    عضو
    13 بهمن 1399 در 5:24 بعد از ظهر

    یعنی مثلا اگر دزد بیاد و کاپوت ماشین رو بدزده ببره، نمی شه گفت در اثر عمل دزدی به وسیله نقلیه خسارت وارد شده است؟