• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  13 بهمن 1399 در 8:42 قبل از ظهر

  پیشینه اجرائی

  · استخدام در شرکت بیمه امید 1355 – خسارت جانی بیمه شخص ثالث

  · استخدام در بیمه مرکزی ایران 1358

  · کارآموزی در بیمه البرز

  · اداره خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی

  · واحد نظارت بر امور نمایندگان و دلالان رسمی بیمه بیمه مرکزی

  · عضو شورای سرپرستی شرکت بیمه امید 1360

  · عضو شورای سرپرستی شرکت های بیمه آریا، ساختمان و کار، ملی، شرق و تهران. 1360-1361

  · عضو شورای سرپرستی شرکتهای بیمه البرز، دانا، پارس، حافظ و توانا 1362

  · مدیرعامل شرکت بیمه البرز 1363 تا 1366

  · مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای، مدیر آموزش، مدیر خدمات رایانه ای، عضو کمیته فنی، رئیس کمیته فنی (4 سال) معاون نظارت و عضو هیات عامل بیمه مرکزی (6 سال). 1366 تا 1385

  · بازنشستگی 1385

  · انجام امور آموزشی، مشاوره ای و کارشناسی تا 1388

  · عضو هیات مدیره و رئیس شورای فنی شرکت بیمه نوین از 1388

  · عضور هیئت مدیره بیمه پاسارگاد از 1399