• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  12 بهمن 1399 در 5:00 بعد از ظهر

  تحصیلات

  · دیپلم ریاضی از دبیرستان ناصرخسرو تهران 1348

  · کارشناسی بیمه از مدرسه عالی بیمه تهران 1353

  · کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت پیشرفته از دانشگاه ایالتی سال روس 1357