• امير روستايي

    عضو
    11 بهمن 1399 در 10:49 قبل از ظهر

    باسلام و احترام

    باسپاس فراوان از نظرات بسیار مفید همکاران گرامی،به نظر بنده در کلیه قوانین بیمه ای برخی قضات محترم متاسفانه بر اساس برداشت خود رای را صادر می نمایند که این موضوع در پرونده های بسیاری که شخصاً مشاهده نمودم وجود داشته است. همین موضوع داشتن یا نداشتن گواهینامه، بطلان آن، افت قیمت خودروی زیاندیده و… گاهاً رای بر علیه شرکت های بیمه ای و بعضاً بالعکس بوده. در ادامه در خصوص نظر دوست، استاد و همکار گرامی جناب آقای عظیمی امکان دارد شخصی مهارت رانندگی داشته ولی فاقد مدرک لازمه(گواهینامه) باشد و بالعکس فردی مدرک لازمه را داشته و متاسفانه مهارت رانندگی به اندازه شخص مورد بحث را نداشته باشد(از زمان اعطای مجوز صدور گواهینامه به آموزشگاه های رانندگی) همانند نجاری که مهارت دارد ولی فاقد گواهینامه یا پروانه کسب می باشد پس با شخصی که بر خلاف قوانین حاکم کشور فاقد مدرک معتبر بوده می بایست مطابق همان قوانین برخورد شود. ضمناً اگر قرار بر این باشد که شرکت بیمه خسارت مقصر بدون گواهینامه و… را پرداخت نماید فرق ایشان با شخصی که مجاز به رانندگی می باشد برای شرکت بیمه چیست؟