• سید اکبر احقاقی

  عضو
  10 بهمن 1399 در 11:45 قبل از ظهر

  با سلام و احترام

  در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه ها و سایر ضوابط ابلاغی نکاتی به شرح ذیل دید می شود.

  ۱- در ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه حدود فعالیت بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تعیین شده است.

  ۲- در ماده ۶۶ بخش هفتم قانون فوق توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است.

  ۳- باتوجه به موارد فوق حق تفسیر قانون برای شرکت های بیمه مجاز شمرده نشده است بنابراین استنباط و تفسیر مواد قانونی در زمان وقوع خسارت بموجب قانون محدود به نظر قوه قضاییه است.

  ۴- تدوین آیین نامه اجرایی برای هر یک از بخش های قانون مطابق ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به معنای تفسیر قانون می باشد بنابراین دیوان عدالت اداری حق ابطال هرنوع تفسیر مغایر با نظر قوه قضاییه را خواهد داشت.

  با تشکر