• فرهاد عظیمی

  عضو
  7 بهمن 1399 در 2:52 بعد از ظهر

  سلام دوستان.

  من سال 1396 در مجله اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و سال 1397 در گزارش مدیریتی شماره دو پژوهشکده بیمه که به نقد آیین نامه شماره 80 پرداخته بودم، به این موضوع هم اشاره کرده بودم. اون قسمت از مطلب که ارتباط به این گفتمان داره رو براتون می نویسم امیدوارم مفید باشه:

  بر اساس بند دو از ماده بیست و یک شرایط عمومی (آیین نامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه ) “خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری” جزء استثنائات بیمه نامه می باشد. دلیل شورا برای درج این استثناء بر کسی پوشیده نیست. وجود بیمه نامه اجباری موسوم به بیمه شخص ثالث. اما شایسته بود در نگارش متن این بند کمی دقت فنی به خرج داده و گستره شمول بیمه نامه شخص ثالث دقیقتر بررسی می شد، تا بیمه گذاری با حسن نیت، در نهایت بازنده از میدان بدر نشود و … در نهایت راهکار پیشنهادی ما جایگزین کردن عبارت ” هرگونه خسارت مشمول قانون بیمه اجباری، حتی اگر در خرید یا تمدید آن عمداً یا سهواً خودداری شده باشد” به جای بند دو ماده ۲۱ می باشد.

  در نهایت اینکه منم با آقای دکتر فتحی موافقم. همونطور که در پیشنهادم در مقاله گفته بودم شورا باید در نگارش این استثنا دقت می کرد. شورا می خواسته موارد مربوط به قانون ثالث رو استثناء کنه به جاش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری رو استثناء کرده.