• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    7 بهمن 1399 در 1:29 بعد از ظهر

    درود مجدد آقای دکتر

    از یک نظر میتونم با شما عزیز موافق باشم چراکه من حوادث نقلیه خارج از کارگاه را ذکر کردم وباید در مورد حوادث داخل کارگاه نیز توضیح میدادم واز این نظر پوزش می طلبم .اما معمولا در بیشتر کلوزهای حوادث نقلیه داخل کارگاه ذکر شده که بر خلاف شرایط عمومی در خصوص تعهد مازاد برقانون شخص ثالث توافق گردیده است .در داخل یک کارگاه بسته به نوع آن میتواند ماشینهای غیر شماره دار که فقط برای کارهای داخل پروژه خاص بکار می روند و مشابه آن را در پروژه های راهسازی میتوانیم ببینیم که بسیاری از ماشین آلاتی که مشمول قانون شخص ثالث نمی گردند واز طرفی ماشین آلاتی را می توانیم مشاهده کنیم که از بیرون به پروژه وارد شده یا متعلق به پرسنل وعوامل بوده ودر داخل پروژه قرار میگیرند و میتوانند تعهدات را برای بیمه گزار باهمان کلوز که اشاره شد محدود کرد.ولی در خصوص پوشش حوادث نقلیه خارج از کارگاه که خلاف شرایط عمومی توافق شده ومازاد هم بر تعهدات بیمه نامه شخص ثالث می باشد کاملا تسبیب کارفرما در دعوت به آن ماموریت تاثیر داشته ومی بایست ماموریت خارج از کارگاه اخذ گردد.در صورتی که پوشش کلوز حوادث نقلیه داخل کارگاه برای خسارتهای داخل کارگاه و حوادث نقلیه خارج از کارگاه بدون اخذ ماموریت خارج ازکارگاه اخذنشده باشد خسارت غیر قابل پرداخت میباشد.

    بازم سپاس از نظراتتون