• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    7 بهمن 1399 در 3:09 قبل از ظهر

    با درود وخسته نباشید

    کاملا این حق جهت مراجعه سازمان محفوظ بوده ودرصورتی که بیمه گذار پوشش مسولیت کارفرما درمقابل ناظر را همراه با مطالبات تامین اجتماعی تبصره ماده ۶۶خریداری نموده باشد میتواند ناظر از بیمه نامه کارفرما درخصوص جبران مطالبات تبصره فوق به دلیل نفع گسترش داده شده به آن استفاده کند.

    کلوز فوق العاده خطرناکیست برای شرکتهای بیمه اگر کنترل خوبی روش نداشته باشند.برای کنترل تعهدات میبایست درشرایط خصوصی محدودیت برای آن ودامنه‌پوشش آن را محدود به یک نفر نمایند چراکه اگراین اقدام صورت نپذیرد به راحتی قابل مطالبه از بیمه گر است .