• پیشنهاد اصلاح فوری بند 2 از ماده 18 آیین نامه شماره 98( شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما)

    باسلام و احترام

    با توجه به مغایرت بند مذکور با مفاد صریح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و بخشنامه های بیمه مرکزی ، پیشنهاد می گردد با قید فوریت نسبت به اصلاح بند اعلامی اقدام گردد.

    لازم است پوشش وسایل نقلیه ، محدود به برخی از مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، خصوصا ماده 16 گردد.

    باتشکر محسن فتحی