• محمدسعید الفتی

  عضو
  5 بهمن 1399 در 10:17 قبل از ظهر

  جناب آقای آرام فر

  سلام. همکاران جوان و مستعد مانند جنابعالی پرسش هایی مطرح می کنند که جالب، چالش بر انگیز و عامل تعالی است. خوشحالم.

  آیا نمونه یا مصداق هایی در این خصوص مد نظرتان است که مطرح بفرمایید. عرف را روش گفتار، رفتار و یا تعامل تکرار شونده میان گروهی از افراد یا صنف و حرفه خاص گویند نه اینکه رویه هایی که بر اساس قوانین و مقررات عمل می شود.

  سپاس