• محمدتقی آرام فر

    عضو
    5 بهمن 1399 در 9:13 قبل از ظهر

    ضمن تشکر از جناب الفتی عزیز . آیا با توجه به رابطه کاری که بین مجری ذی صلاح با تعریف ارائه شده وجود دارد،می توان ایشان را شخص ثالث نامید ؟