• فرهاد عظیمی

  عضو
  4 بهمن 1399 در 2:50 بعد از ظهر

  متن ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی می گوید:

  درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم از طرف >کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه ها را مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.

  حال باید دید مجری ذیصلاح کیست. ایا مشمول عبارت «کارفرما یا نمایندهگان» او که در ماده 66 ذکر شده می شود یا نه

  مجری ذیصلاح ، وظایف و حدود اختیارات او

  عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرای ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد.کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و یا شرکتهای حقوقی به عنوان مجری طبق دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد.

  پس تا اینجا مشمول ماده 66 هست.

  حالا سوال اینه که تامین اجتماعی در چنین مواردی (که مجری مقصر شناخته شده) باید به کارفرما مراجعه کنه یا مجری؟ چ.ن متن ماده می گه به کارفرما

  ضمناً دستورالعمل اجرائی ماده 66 رو به پیوست می فرستم شاید به دردتون بخوره.