• محمدتقی آرام فر

    عضو
    4 بهمن 1399 در 11:41 قبل از ظهر

    سلام

    مواردی از قبیل مسئول نبودن راننده و … وجود در حادثه ها وجود داره. شاید به همین دلیل هست که ای پوشش هنوز ارائه می شه.