• محمدسعید الفتی

    عضو
    3 بهمن 1399 در 1:29 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی. البته بدون دانستن محتوای پرونده خسارت قضاوت در این خصوص مشکل است. وضعیت کنونی با زمانی که آیین نامه تصویب شده بسیار تغییر کرده است و نوسان قیمت ها پر شتاب است که برای صنعت بیمه هم شاید تازه و غافل گیر کننده باشد. در مورد نمونه ای که نقل کرده اید شاید رجوع به عقل سلیم کار ساز باشد. اگر قرار است که بیمه گذار در دریافت خسارت منتفع نشود یا بهتر بگوییم سوء استفاده نکند، آیا این قاعده برای بیمه گر حاکم نیست؟ شاید برگرداندن خودرو پس از کسر هزینه های احتمالی که بیمه گر متحمل شده است منصفانه باشد.