• محمدتقی آرام فر

    عضو
    2 بهمن 1399 در 8:49 قبل از ظهر

    1- کجای آیین نامه 53 سرقت درجا رو استثناء کرده ؟

    2- “در اثر عمل دزدی” در بند 3 از ماده 3 به نظر شما معنی اش چی میتونه باشه ؟