• محمدتقی آرام فر

    عضو
    2 بهمن 1399 در 8:47 قبل از ظهر

    به نظر شما ، دزدیه شدن صندلی جزو خسارت به خودرو هست یا نه ؟