• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  2 بهمن 1399 در 8:31 قبل از ظهر

  با سلام واحترام

  همانگونه که مستحضر می باشید با توجه به بند 3 ماده 3 آیین نامه 53 شورای عالی بیمه(شرایط عمومی بیمه های بدنه) چنین آمده :

  در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در ‌بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود لذا خسارت ناشی از سرقت به 2 صورت اتفاق می افتد.

  1-خودرو به سرقت می رو که این دقیقا همان سرقت کلی محسوب و جزو پوشش های اصلی بیمه نامه می باشد.

  2-صرفا لوازم و یا قطعاتی از خودرو مورد بیمه سرقت می شود که این در واقع همان سرقت درجا و صرفا در صورت خریداری نمودن پوشش مربوطه در تعهد بیمه گر می باشد .

  حال ممکن است خودرو به سرقت نرود اما سارق برای سرقت لوازم داخل خودرو اعم از سیستم صوتی و … اقدام به تخریب بدنه خودرو، قفل ها، کلاف درب، شیشه و… کرده باشد دقیقا مطابق با متن قانون (در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در ‌بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود)که این خسارت تحت پوشش بیمه نامه بوده و نیازی به خرید پوشش اضافی ندارد اما سرقت لوازم خودرو نیاز به داشتن پوشش سرقت درجا بوده و صرفا در صورت داشتن این پوشش جبران خسارت آندر تعهد شرکت بیمه گر می باشد.