خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بانک و بورس انجمن ارزهای دیجیتال تحولات پول دیجیتالی بانک های مرکزی دنیا ، زلزله ای دیگر درسیستم بانکی دنیا پاسخ به: تحولات پول دیجیتالی بانک های مرکزی دنیا ، زلزله ای دیگر درسیستم بانکی دنیا

  • کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    1 بهمن 1399 در 9:27 بعد از ظهر

    به احتمال زیاد برنامه ریزی هایی انجام شده ومطمئنا صنعت بیمه ایران نیز با توجه به شرایط بستر دیجیتال خودش وفراهم شدن زیرساخت لازم دراین خصوص عمل خواهد کرد