• سید پیام رئوفی

  عضو
  1 بهمن 1399 در 7:45 بعد از ظهر

  باسلام

  بنظر می رسد باید سوال را در دو قسمت جواب داد:

  1. سرقت درجا جز استثنائات و یا خسارت های غیر قابل جبران بیمه نامه بدنه نیست و این دلیل بر این نمی شود که به عنوان پوشش تکمیلی (اضافی) ارائه نگردد مثلا پوشش نوسانات ارزش بازار نیز نه استثناست و نه غیر قابل جبران.

  2.با در نظر گرفتن همین ماده قانونی از آئین نامه 53، بیمه نامه های بدنه دارای پوشش اصلی شامل آتش سوزی ،صاعقه، انجار، حادثه و سرقت کلی تعریف شده است.در این قسمت نگفته که سرقت رفتن قطعه خودرو تحت پوشش است بلکه آسیب(خسارت) ناشی از عمل دزدی یا شروع دزدی تحت پوشش خواهد بود. برای مثال دزد برای سرقت ضبط خودرو، درب راننده را خم کرده و شیشه را شکسته است ولی به دلیل مشاهده پلیس متواری شده است.

  البته از نظر برخی کارشناسان با در نظر گرفتن اصل علت نزدیک به این معنی که علت وقوع خسارت سرقت بوده خسارت را قابل جبران از طریق بیمه نامه بدنه فاقد پوشش اضافی سرقت درجا نمی دانند.