• بهزاد توژان

    عضو
    30 دی 1399 در 3:31 بعد از ظهر

    ضمن تشکر از دوستان در بیان توضیحات بیشتر باید اشاره کنم که بحث مطرح شده فقط مختص ارزیابی میزان خسارت هست و آیین نامه شماره 53 و دیگر قوانین در ریز ارزیابی میزان خسارت اشاره ای نداشته است. ( به عنوان مثال گلگیر 100 تومان، درب موتور 200 تومان و …)

    خواهشمند است از دیدگاه یک ارزیاب خسارت اعلام نظر فرمایید