• محمدتقی آرام فر

    عضو
    27 دی 1399 در 10:20 قبل از ظهر

    درست هست که از منظر بیمه ای میتونه مشمول مرور زمان بشه، ولی از منظر تامین اجتماعی و حقوقی در صورت شکایت و ارجاع به مراجع قضایی با توجه به در جریان بودن بیمه گر از حادثه نمی توان در این خصوص از تعهد سر باز زد .

    البته با توجه به زمان حادثه و پوشش خریداری شده، مطمئنا میزان تعهد شرکت بیمه کم هست و باید حداقل سازمان تامین اجتماعی رو باید مکلف کند بر اساس آن زمان مبلغ را محاسبه نمایند.